Drukverdeeldoek wordt gebruikt onder het kunstgras.

Je kan kunstgras ook leggen op verharde ondergronden zoals tegels, beton, stenen, enz.

Voor het egaliseren zullen wij dan echter steeds een drukverdeeldoek aanraden, zodat de structuur van onderliggende tegels of barsten niet zichtbaar of voelbaar worden.

Drukverdeeldoek

4,72 €Prijs
1 Vierkante meter
 • De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.


  De consument heeft het recht aan Grazie mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Het herroepingsrecht geldt niet indien de geleverde goederen op maat van de klant zijn gemaakt. Dit is bijvoorbeeld het geval indien kunstgras wordt aangekocht in een hoeveelheid die afwijkt van volledige rollen en/of  op maat versneden wordt in functie van de behoefte van de klant. 


  Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst via graziekunstgras@gmail.com en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen/overhandigen aan Grazie, Toekomststraat 17b te 3550 Heusden-Zolder, tijdens de normale openingsuren.


  Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) of gespecialiseerd vervoerbedrijf voor rollen tot 4.00 meter lengte, te worden terugbezorgd.

   

  De klant mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Grazie zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant.

  Indien de waarde van de producten op één of andere manier is verminderd, behoudt Grazie het recht om de klant verantwoordelijk te houden en schadevergoeding te eisen voor de waardevermindering van de producten als het gevolg van het gebruik ervan door de klant, die buiten de noodzaak vallen om de goede kwaliteit ervan vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

  Indien de overeenkomst  de uitvoering van diensten inhoudt en deze diensten geleverd worden tijdens de herroepingsperiode, zal de klant de reeds geleverde diensten betalen tot op het moment dat de klant de herroeping uitoefent - conform de hierin beschreven procedure - ten belope van het proportioneel deel ten aanzien van de volledige uitvoering van de overeenkomst.

   

  Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.


  Tenzij anders overeengekomen, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten :

    1° betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn


    2° betreffende de levering van goederen die volgens de afmetingen en/of specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen, zoals bv.vermeld in §2 van dit artikel

  3° in het geval van dringende herstellingen in opdracht van de klant

   

 • VERZENDING

  Grazie streeft ernaar om uw kunstgras en toebehoren zo spoedig mogelijk op uw adres af te leveren. Voor de levertijd van onze producten is er een levertermijn van 4 werkdagen. Wanneer u beslist om uw bestelling zelf op te halen moet u rekening houden met een wachttermijn van 2 weken.

  VERZENDKOSTEN

  De verzendkosten voor een order aan huis geleverd bedragen 75 euro.

  Wanneer u uw bestelling zelf wil ophalen worden er uiteraard geen transportkosten aangerekend.